Barnombudsmannen

Foto kundcase Barnombudsmannen

Barnombudsmannen med sina höga sekretess- och informationssäkerhetskrav behövde generellt öka säkerheten inom myndigheten, och samtidigt kunna jobba mer flexibelt utan att riskera hanteringen av säker information.

Barnombudsmannen hade tidigare outsourcad drift med delat ansvar för infrastruktur, till exempel äldre kommunikationslösning och svårförvaltad it-arbetsplats.

Försäkringskassans digitala erbjudande till Barnombudsombudsmannen innebär ett brett åtagande bestående av it-arbetsplats, konferensrum, utskrift som tjänst, kommunikationsverktyg (Skype), drift av ärendehanteringssystem (Public 360) och mobil telefonlösning.

Samverkan mellan Försäkringskassan och Barnombudsmannen innebär en högre informationssäkerhet och skapar förutsättningar för ett mer flexibelt arbetssätt och högre effektivitet.

– Det finns en fördel för oss som liten myndighet att samverka med Försäkringskassan som har stora it-resurser. Vi kan i samverkan med Försäkringskassan och andra anslutna myndigheter komma fram till lösningar som passar för oss och på så sätt utveckla vår it-miljö. Dessutom ger det oss ökad möjlighet att fokusera på vår kärnverksamhet, säger Erik Henriksson, avdelningschef förvaltning och verksamhetsstöd på Barnombudsmannen.

Om Barnombudsmannen

Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

  • 1993 utsåg regeringen Sveriges första barnombudsman för den nybildade myndigheten Barnombudsmannen.
  • Barnombudsombudsmannen har 30 anställda.
  • Kontor i Stockholm.

Läs mer om Barnombudsmannen här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.