Uppdraget

Försäkringskassan har fått regeringens uppdrag att erbjuda samordnad och säker it-drift för vissa myndigheter. Syftet är att pröva och utvärdera former för samordnad och säker it-drift som kan möjliggöra en effektiv och säker digitalisering av statsförvaltningen.

Försäkringskassan har den kapacitet, kompetens och erfarenhet som krävs för att klara uppdraget:

  • Omfattande it-drift i egen regi.
  • Erfarenhet av hantering av säkerhetsklassad information.
  • Erfarenhet av samverkan kring it-drift.

Samverkan med Försäkringskassan innebär att vi gemensamt bidrar till it-lösningar som ger förbättrade förutsättningar inom säkerhet, effektivitet och digitalisering, för båda parter och staten som helhet. Fokus är att etablera och vidmakthålla en god och långsiktig relation. Dessutom handlar uppdraget om att tillsammans bedriva ett mera systematiskt informationssäkerhetsarbete.


Uppdraget att erbjuda samordnad och säker it-drift för vissa statliga myndigheter har förlängts till och med den 31 december 2024.

Ändring av uppdraget att erbjuda samordnad och säker statlig it-drift. Pdf, 651.9 kB.


Försäkringskassans it-avdelning

Försäkrings­kassans it-avdelning är en av de största i landet. Vi har cirka 1000 anställda på sju orter. Vi jobbar med utveckling och drift av avancerade it-tjänster för hela Sveriges trygghetssystem.

Vad vi gör

Vårt uppdrag är främst att utveckla och leverera it-tjänster för den svenska socialförsäkringen. Våra kunder är alla som bor eller arbetar i Sverige. Vi jobbar ständigt med förbättringar och satsar stort på digitalisering, automatisering och självbetjäning. Innovation är ett ledord, vi driver och följer med i teknikutvecklingen för att göra våra tjänster tillgängliga och lätta att använda.