Erbjudanden

Enstaka it-tjänster

Vår portfölj av enstaka it-tjänster tillgodoser många av de säkerhetskrav som svenska myndigheter måste leva upp till.

Applikationsåtagande

Applikationsåtagande innebär att Försäkringskassan hanterar driften av enstaka eller en portfölj av era applikationer.

It-arbetsplats

Försäkringskassans it-arbetsplatstjänst sätter medarbetaren i centrum för en god användarupplevelse.

EFOS

Försäkringskassan ansvarar för den gemensamma IT-tjänsten E-identitet för offentlig sektor – EFOS.