Myndigheten för digital förvaltning

Foto kundcase DIGG

Den 3 september 2018 slogs portarna upp till Myndigheten för digital förvaltning, DIGG. Det var också första leveransen för Försäkringskassan inom regeringsuppdraget att erbjuda samordnad och säker statlig it-drift till vissa myndigheter.

Myndigheten etablerades på väldigt kort tid. Lokalerna i Sundsvall anpassades under sommaren 2018 och Försäkringskassan installerade infrastruktur löpande. För Stockholmskontoret krävdes installationer i befintlig infrastruktur.

Många av myndighetens möten bedrivs på distans både nationellt och internationellt och verksamheten ställer höga krav på möjligheter att jobba flexibelt och platsoberoende.

Försäkringskassans erbjudande till DIGG innebär ett brett åtagande med it-arbetsplats, konferensrum, utskrifter, samarbetsplattform (Skype) och mobiltelefoni.

Om Myndigheten för digital förvaltning

DIGG:s uppdrag är att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig.

  • Myndigheten etablerades den 3 september 2018.
  • Huvudkontoret ligger i Sundsvall, men myndigheten har även en filial i Stockholm.
  • DIGG har drygt 100 anställda.

Läs mer om DIGG här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.