EFOS

Försäkringskassan ansvarar för den gemensamma IT-tjänsten E-identitet för offentlig sektor – EFOS. EFOS ger förutsättning för säker inloggning för alla medarbetare på statliga myndigheter. Från den lilla myndigheten till de största, EFOS stödjer alla.

Behovet av en säker identifiering vid inloggning till datorer och system har ökat och användarnamn/lösenord räcker inte längre enligt 5§ (MSBFS 2020:7) MSB föreskrift. Allt fler myndigheter har därmed ökat behov av tvåfaktors-autentisering med olika typer av certifikat och bärare.

Många myndigheter har allt större krav av säker inpassering, signering av dokument samt follow-me-print. Möjligheter till federering mellan myndigheter är något som också efterfrågas allt oftare och är en utmaning för svenska myndigheter. EFOS löser allt detta.

Produktblad EFOS Pdf, 611.3 kB.

Godkänd som svensk e-legitimation

EFOS e-legitimation är godkänd enligt det statliga kvalitetsmärket Svensk
e-legitimation, med smartkort tillitsnivå 3 och 4 samt mobilt EFOS tillitsnivå 3.

Läs mer om godkända e-legitimationer hos Myndigheten för digital förvaltning. Myndigheten för digital förvaltning (www.digg.se) Länk till annan webbplats.

Det innebär att EFOS har blivit granskad och godkänd utifrån nationella och internationella säkerhetskriterier. Alla som använder e-legitimationer som har kvalitetsmärket Svensk e-legitimation kan känna sig trygga med att det är en säker identitetshandling.

EFOS granskas också årligen av extern oberoende part och är WebTrust-certifierad enligt Certificate Authority (CA), vilket innebär att EFOS följer ett globalt regelverk.