Fördelar med EFOS som certifikatslösning

Samverkan

 • Skapar möjlighet till gränsöverskridande arbete och nya samarbetsformer genom federering.
 • Ger större delaktighet och högre transparens.
 • Ökar tilliten mellan myndigheter.

Kostnadseffektiv

 • Till självkostnadspris.
 • Enkel och tydlig prismodell.
 • Enkel anslutning utan tidskrävande och kostsam upphandling.
 • Kan användas för flera syften än flerfaktorsautentisering såsom inpassering, follow me print och signering av dokument.
 • Flera certifikatstyper ingår, exempelvis identifierings- och signeringscertifikat, robotcertifikat (RPA) och servercertifikat.
 • Stödjer flera enheter, smartkort, mobil, surfplatta och Yubikey.
 • API anslutning ger nya möjligheter till uppföljning och kopplingar mot till exempel egna uppföljningssystem.

Säkerhet

 • Skapar möjligheter att öka säkerheten för den egna myndigheten.
 • Säker och robust infrastruktur med tydliga processer medför minimalt med driftstörningar.
 • Oberoende revision för DIGG och WebTrust garanterar kvalitet och säkerhet för tjänsten.
 • Egen drift inom Sverige.