Logotyp SAFOS

SAFOS

Behovet av att samverka digitalt med andra myndigheter och samverkansparter är stort inom myndighetssverige. Samarbetsplattform för offentlig sektor är en modern lösning som erbjuder olika verktyg för effektivt samarbete, internt som externt.

It-tjänsten består av en samarbetstjänst och en mötestjänst. Båda är webbaserade och plattformsoberoende där all drift och förvaltning sker i Försäkringskassans eget datacenter av Försäkringskassans säkerhetsklassade personal. De passar myndigheter som arbetar med data som inte får lagras i utländska molntjänster på grund av rådande rättsläge eller informationsklass.

SAFOS Samarbetstjänst

SAFOS Samarbetstjänst erbjuder funktioner för effektivt och smart samarbete kring information och planering med dokumentdelning, kanbantavlor, gemensam kalender, omröstning och enkät.

SAFOS Mötestjänst

SAFOS Mötestjänst erbjuder funktioner för effektiva och närvarande videomöten internt som externt. Samt en presistent chatt med en mängd olika funktioner för digitalt samarbete.