Anslutna myndigheter

Barnombudsmannen med sina höga sekretess- och informationssäkerhetskrav behövde generellt öka säkerheten inom myndigheten, och samtidigt kunna jobba mer flexibelt utan att riskera hanteringen av säker information.
Den 3 september 2018 slogs portarna upp till Myndigheten för digital förvaltning, DIGG. Det var också första leveransen för Försäkringskassan inom regeringsuppdraget att erbjuda samordnad och säker statlig it-drift till vissa myndigheter.
Statens servicecenter har genomgått en stor förändring då de tagit över samtliga statliga servicekontor i hela landet. Detta krävde en stor organisationsförändring med en förflyttning från att enbart serva andra myndigheter till att även serva medborgare.