Applikationsåtagande

Applikationsåtagande innebär att Försäkringskassan hanterar driften av enstaka eller en portfölj av era applikationer. Ansvaret innebär att upprätthålla tillgänglighet med hjälp av ett antal överenskomna driftåtgärder för underhåll och incidenthantering. Applikationsdriften görs i Försäkringskassans datahallar och målsättningen är att uppfylla myndighetens behov för kapacitet, prestanda på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.

Applikationsdrift

Applikationsdrift erbjuds via två olika tjänsteerbjudande: Standard och Premium.

Tjänsten Applikationsdrift innebär att Försäkringskassan utför övervakning, drift och förvaltning av applikationer. Försäkringskassan förutsätts således inte ha fördjupad kompetens inom applikationerna. Däremot förutsätts Försäkringskassan ha hög kompetens vad gäller att i dialog med applikationsleverantör och ansluten myndighet skapa och upprätthålla instruktioner för applikationsdrift.

Detta görs genom följande funktioner; ansvarstagande, informationsspridning, larm- och incidenthantering, operativt forum, statusrapporter om leveransen, säkerhet, tillgänglighet, övervakning, livcykelhantering av applikation, driftdokumentation och åtgärdsbeskrivningar.

Instruktionsbaserad applikationsdrift

Instruktionsbaserad applikationsdrift erbjuds via två olika tjänsteerbjudande: Bas och Plus.

Instruktionsbaserad applikationsdrift innebär att Försäkringskassan utför övervakning och drift av applikationer enligt instruktioner som tillhandahålls av ansluten myndighet eller tredje part såsom applikationsleverantören. Alternativt skapas instruktionerna som en del av införandet.

Detta görs genom följande funktioner; informationsspridning, larm- och incidenthantering, operativt forum, statusrapporter om leveransen, säkerhet, tillgänglighet och övervakning.

Applikationsförvaltning

  • Applikationsförvaltning avser aktiviteter som kräver att Försäkringskassan har djupare kompetens på applikationerna jämfört med vid Applikationsdrift.
  • Exempel på aktiviteter är enklare mindre utveckling, anpassning eller inställning av applikationen, härdning, installationer, användarsupport för applikationen, samarbete med applikationsleverantören, deltagande i Acceptanstest, och åtgärder i form av en alternativ lösning vid fel.

Applikation som tjänst

  • Applikation som tjänst är ett sätt att leverera applikationer som innebär att avgiften för tjänsterna är månatlig (eller med annan frekvens) och att den anslutna myndigheten betalar för ”konsumerade” tjänster.
  • Applikationerna avser ”infrastrukturapplikationer” som t.ex. kontorsprogram, program för personlig produktivitet, program för e-post, program för hemsidor och intranät, grupprogram för meddelanden och kommunikation.