It-arbetsplats

Försäkringskassans it-arbetsplatstjänst sätter medarbetaren i centrum för en god användarupplevelse. Detta inkluderar exempelvis möjliggörandet av en bekymmersfri inloggning utan osäkra lösenord, olika möjligheter till distansarbete och ett ständigt fokus på förbättring, självbetjäning och automation.

It-arbetsplatsen har från start utvecklats utefter myndigheternas krav och behov, och sedan kontinuerligt förfinats över åren.

Försäkringskassan tillhandahåller

  • En standardiserad arbetsplatstjänst som visat sig fungera bra för både för Försäkringskassan och våra samverkande myndigheter.
  • En prismodell som bygger på nyttjande till självkostnadspris i en trygg myndighetssamverkan.
  • Ett helhetsgrepp kring arbetsplatsen. Hela vägen från det fysiska skrivbordet till det privata molnet. Från anskaffningen till hållbar återanvändning.

Det finns också möjlighet till ett antal tillval till tjänsten, så som exempelvis utskrift som it-tjänst, konferensrumstjänst och samarbetstjänst.