Erbjudanden

Enstaka it-tjänster

Vår portfölj av enstaka it-tjänster tillgodoser många av de säkerhetskrav som svenska myndigheter måste leva upp till.

Applikationsåtagande

Applikationsåtagande innebär att Försäkringskassan hanterar driften av enstaka eller en portfölj av era applikationer.

It-arbetsplats

Försäkringskassans it-arbetsplatstjänst sätter medarbetaren i centrum för en god användarupplevelse.

EFOS

Försäkringskassan ansvarar för den gemensamma IT-tjänsten E-identitet för offentlig sektor – EFOS.

 

Exempel på samverkan

Barnombudsmannen med sina höga sekretess- och informationssäkerhetskrav behövde generellt öka säkerheten inom myndigheten, och samtidigt kunna jobba mer flexibelt utan att riskera hanteringen av säker information.
Den 3 september 2018 slogs portarna upp till Myndigheten för digital förvaltning, DIGG. Det var också första leveransen för Försäkringskassan inom regeringsuppdraget att erbjuda samordnad och säker statlig it-drift till vissa myndigheter.
Statens servicecenter har genomgått en stor förändring då de tagit över samtliga statliga servicekontor i hela landet. Detta krävde en stor organisationsförändring med en förflyttning från att enbart serva andra myndigheter till att även serva medborgare.

Säkra it-tjänster anpassade till svenska myndigheter

Försäkringskassans it-avdelning erbjuder en portfölj av standardiserade it-tjänster till svenska myndigheter. Vi hjälper samverkande myndigheter genom att tillhandahålla it-tjänster som skapar förutsättningar för en digitalisering av verksamheten.

I alla våra it-tjänster ingår support, förvaltning och felanmälningstjänster enligt beprövade processer och rutiner för svenska myndigheter. Försäkringskassan tar ut avgifter för erbjudna tjänsterna, i enlighet med den modell som myndigheten tillämpar för sin befintliga samverkan.

Kontakta oss gärna för att få mer information om våra erbjudande eller om du har frågor om åtaganden som inte finns beskrivna på den här sidan.